Зареждам...
*** СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ ЗА ЦВЕТНИЦА! ВЕЛИКДЕНСКИ ОРГАНОВ КОНЦЕРТ С БОЯН БЪЧВАРОВ НА 30 април в зала 1 на ФКЦ! Цени на билетите: 8 и 10 лв.!
XIV СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 2018 - 5-та конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ
Година: 2018
Продукция: Българска

15 септември - зала 1 - 19 ч.

5-та конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ


Докосване, България, 2018, реж. Велислав Казаков, 7‘
Touch, Bulgaria, 2018, dir. Velislav Kazakov, 7’
Въздишка на въздишките, Южна Корея, 2018, реж. Ким Бо-сонг, 6‘
Sigh of Sighs, South Korea, 2018, dir. Kim Bo-seong, 6‘
Нишки, САЩ, 2017, реж. Майкъл Айело, 1‘
Threads, United States, 2017, dir. Michael Aiello, 1‘
Чик-Чирик, Русия, 2018, реж. Жана Бекмамбетова, 11‘
Tweet-Tweet, Russia, 2018, dir. Zhanna Bekmambetova, 11’
Ноктюрно, Германия, 2016, реж. Ане Брайман, 5‘
Nocturne, Germany, 2016, dir. Anne Breymann, 5’
Североизточното Кралство, САЩ, 2017, реж. Алън Дженингс, 8‘
The Northeast Kingdom, United States, 2017, dir. Alan Jennings, 8‘
Страна на мечтите, Франция, 2017, реж. Мирай Мизуе, 4‘
Dreamland, France, 2017, dir. Mirai Mizue, 4’
Празнината, Белгия, Нидерландия, 2016, реж. Патрик Вандебрук, 15‘
The Gap, Belgium, Netherlands, 2016, dir. Patrick Vandebroeck, 15’
Между редовете, Русия, 2017, реж. Мария Конева, 5‘
Between the Lines, Russia, 2017, dir. Maria Koneva, 5’
Изход, Полша, 2017, реж. Йежи Табор, 4‘
Exit, Poland, 2017, dir. Jerzy Tabor, 4‘
Кървави Приказки, Чехия, 2018, реж. Тереза Ковандова, 8‘
Bloody Fairy Tales, Czech Republic, 2018, dir. Tereza Kovandova, 8‘
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички