Зареждам...
Фермерски пазар Варна, всяка неделя, 11-18 ч.
2019 година
Всяка неделя от 11 до 18 часа: ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР ВАРНА

Посетете и купете!
Здравейте, приятели,

С огромно вълнение Ви споделяме, че за първи път в България, Фермерски пазар – Варна и 
Второ Прогресивно училище Варна 2018 , стартират едногодишен проект „Ние сме бъдещето – живот в хармония с природата". Проектът е насочен към децата от предучилищен и първи клас в училището и има за цел природно образование, развитие на отговорно отношение към околната среда, осмисляне на живота в хармония с природата и ученето на място чрез реална практика извън класната стая и града. 
Запознавайки се с начина на съществуване и грижейки се за растения и животни, децата ще научат естествено какво се случва преди момента, в който виждат храната в чинията на масата. Ще се запознаят и говорят с хората, които са пряко отговорни за произвеждането на тази храна и ще разберат колко труд, грижа и любов са необходими за получаването на качествена и вкусна храна.

Проектът отговаря на Училищната изследователска програма, която предвижда изучаването не само на факти и умения, а и на конкретни концептуални разбирания за света, до които учениците достигат с подкрепа от учителите по метода на "водено откривателство". С този проект децата ще осъзнаят концепцията за "свързаност" (Всички сме свързани с всичко) и "отговорност" (ние сме отговорни за всички свои дейности и последствията от тях). Учениците ще усъвършенстват и ключови качества от Профила на ученика на International Baccalaureate, които училището развива в начален етап: грижовни и отговорни. 

Проектът започва на 29 март т.г. и ще се реализира през настоящата календарна година /март-декември/. Ще се провежда един път месечно по време на учебните занятия на учениците. Децата ще посещават ферма или земеделски производител в региона, който отглежда екологично чисто растения или животни. Ще садят зеленчуци, ще учат как се прави мед и ще присъстват на събирането му от пчелните кошери, ще се погрижат за пасищни животни и ще наблюдават /участват/ в процеса на доене и правене на млечни продукти, ще месят и пекат хляб, и други подобни дейности. 
Съвременните поколения растат с представата, че е добре да имаш много и от всичко, че технологиите и финансовите средства са единствените, които осигуряват свобода и самоотъждествяване. Че опазването на околната среда е нещо далечно, което не зависи пряко от отделния човек. Че всичко може да се подмени с ново и източниците са неизчерпаеми. Според нас – екипът на Фермерски пазар – Варна, тези възприятия не са свързани пряко с природата, заради което и предложихме на училището да разработим заедно проекта. БЛАГОДАРИМ на приятелите ни от Второ прогресивно училище – Варна, които прегърнаха идеята на драго сърце.
Проектът не се финансира от европейски или държавни фондове. Двете организации самостоятелно финансираме всички дейности. 
Сред основните ни цели е да въвлечем децата в положително отношение към засяването и отглеждането на плодове, зеленчуци и животни. Развитие на позитивна нагласа към околната среда и водене на здравословен начин на живот. Възпитаване на отговорно поведение и ангажираност с проблемите на опазването на природата. Запознаване с производството на чисти, натурални и екологични храни. 
Според нас и ръководството на Второ прогресивно училище – Варна, тази нова за страната ни инициатива, която ще е част от учебната програма на децата, ще доведе и до позитивно себевъзприятие на учениците и развитие на лична и пряка отговорност към действията, свързани с опазването на околната среда и природата.
БЛАГОДАРИМ от сърце на всички фермери и производителите, които също прегърнаха идеята и ще бъдат част от този проект. УСПЕХ!  
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички