Зареждам...
СЕМИНАР НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
20 април 2018 – зала № 4 – 13:30 ч.

Семинар на тема: „Актуални промени в КТ и КСО от 01.01.2018 год. Оспорване на индивидуалните административни актове, издавани от длъжностните лица на ТПО.
Лектор: адвокат Наско Станев – ВАК
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички