Зареждам...
СЕМИНАР НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

1 декември 2018 - зала 4 - от 9.30 ч. до 16.30 ч.
Тема:  Новите моменти в АПК
Лектор: съдия Соня Янкулова – съдия във Върховен административен съд
 
27 октомври 2018 – зала № 4 – 9:30 ч.
Семинар на Адвокатска колегия Варна

17 ноември 2018 - зала 4 - от 9.30 ч. до 16.30 ч.
Тема:  Обезпечителното производство 
Лектор: доц. адв. Таня Градинарова
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички