Зареждам...
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ МИХАИЛ БЕЛЧЕВ на 28 март и ТОНИ ДИМИТРОВА на 4 април!***ПРОМО ЦЕНИ -10% за ПРАЗНИЧЕН ОРГАНОВ КОНЦЕРТ НА БОЯН БЪЧВАРОВ на 30 април в зала 1 на ФКЦ! ***ПОСЛЕДНИ МЕСТА НА ПАРТЕР ЗА ВИЕНСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР & МАРИО ХОСЕН НА 24.03.2019!
Обучение на Камара на строителите - Варна
6 март – зала № 4  /зала „Пресцентър“/ - 9 - 17 ч.
9 ч. - ОБУЧЕНИЕ на тема:
„ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ (ЗБУТ) 


13:30 ч. - ОБУЧЕНИЕ ЗА "КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ”
 


27 март – зала № 4  /зала „Пресцентър“/ - 9 ч.
СЕМИНАР НА ТЕМА: „НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ“
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички