Зареждам...
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ на Асоциация "Българско психоаналитично пространство"
12-14 юли 2019 - зала 4 - 10 часа 

За пета поредна година Асоциация "Българско психоаналитично пространство" организира във 
Варна ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ. Тази година темата е: “Прием и слушане на детето в институция".


Скъпи колеги,

Минаха десет години от началото на процеса, наречен „деинституционализация“, в страната ни. Паралелно със закриването на институции бяха създадени нови институционални форми за грижи и отглеждане на деца без родители, за осъществяване на социални интервенции и психотерапевтична работа с деца в риск или деца с трудности в развитието.
Преди четири години бе приет и нов Закон за предучилищното и училищното образование. Той регламентира екипната работа за деца с трудности в училище и на практика позволи клиничната работа с деца със сериозни психични нарушения в развитието.
Тази година Лятното училище, което организираме във Варна, ще бъде на тема: „Прием и слушане на детето в институция“. На този форум ще дадем думата на колеги от различни институции, за да споделят своя опит, своите наблюдения и разсъждения, изхождайки от собствен клиничен опит.
Възможно ли е психоаналитичното лечение, психоаналитичния подход и психоаналитичното мислене в работата с деца и родители в различна институционална среда?
Заедно с нас, от 12 до 14 юли, във Фестивален и конгресен център – Варна, ще бъдат Патрисия дьо Рувре и Фредерик дьо Ривоар, оглавяващи скромна, но изключително популярна в Париж институция за прием на деца и родители, която има 40-годишен опит.
Каним ви, да мислим заедно върху опита, който сме натрупали, и възможностите, които може би са пред нас, но ни е трудно да ги различим, потопени в ежедневни задължения.
 
С уважение,
доц. Диана Циркова,
председател на УС на АБПП

 

За да заявите участие, е необходимо да попълните приложената регистрационна бланка. 

 
 
 
 
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички