Зареждам...
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: "ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ТУРИЗМА"
13 октомври 2018 - зала 4 - 9.30 ч.

Сдружение с нестопанска цел "Алтернатива за Варна"
организира
Кръгла маса на тема: "Проблеми и перспективи на туризма"

На форума ще бъдат обсъдени темите:
1. Културно-исторически и поклоннически туризъм.
2. Алтернативен туризъм.
3. Проблеми и перспективи за развитие на туристическата индустрия.
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички