Зареждам...
БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ ФОРУМ "МЕЖДУНАРОДНИ КЛЪСТЕРНИ ПОЛИТИКИ" / BCF 2018

На 18 и 19 май 2018 година във  Варна ще се проведе Българо-китайски форум „Международни клъстерни политики“ (BCF 2018), организиран от Институт „Конфуций“ при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и Черноморски клъстер Иновации и развитие с подкрепата на Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес и Консултантски клъстер Веритас.

Форумът е под егидата на Областния управител на област с административен център Варна – г-н Стоян Пасев.

BCF 2018поставя началото на поредица от събития, свързани с развитие на партньорските взаимоотношения между България и Китай в областта на туризма, информационни и комуникационни технологии, качеството на живот и политики в областта на образованието. Основен фокус на събитието е сътрудничеството между български и китайски фирми, организации и институции чрез изграждане на международни клъстерни връзки и колаборации.
На форума ще присъстват представители на държавната администрация, на организации и фирми, които работят с китайски партньори, представители на китайския бизнес,  научни организации и висши училища, експерти в областта на туризма, дигиталните технологии и интелигентното образование, китаисти. Сред тях са: Сдружение „Български център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай“, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие, клъстер Тракия икономическа зона, Tianjin Pharm Culture Group, Zhongnan University of Economics and Law.

                              
Целта на BCF 2018 е да срещне два свята, култури и взаимни интереси, които да се трансформират в обмен на идеи и начало на съвместни инициативи. Това е отразено в слогана на събитието – From East to West via Bulgaria.
Основните теми, които ще се дискутират в панелните сесии са:
  • Туризъм: Модели за развитие на туристически клъстери в глобалния свят.
  • Дигитализация: Иновативни решения в бизнеса.
  • Образование: Творчество и колаборация в клъстерни мрежи.
Форумът ще бъде съпътстван от дискусии в тесен кръг за сътрудничество, съвместни проекти и бизнес възможности (Matchmaking and Networking Event) на 19 май 2018 година от 9:30 до 13:00 часа.
Регистрация и участие:
Участието във форума е безплатно, чрез предварителна регистрация: http://cnbgforum.eu/pages/bg/registracija.php
Форумът предлага възможност да презентирате Вашата фирма и/или продукти на презентационен щанд във фоайето на ФКЦ или в пространството около входа на ФКЦ и да участвате с рекламно каре А6 в каталогана форума (на български, английски и китайски език).
 
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички