Зареждам...
АКТУАЛНИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
5 април - зала "Пресцентър" - 10:00 ч.

СЕМИНАР НА ТЕМА:
"АКТУАЛНИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Лектор: доц. д-р Бисерка Маринова

Такса за участие: 55 лв. с ДДС и 45 лв. с ДДС за членове на НСНИ

Плащането се извършва по банков път в следната банкова сметка на НСНИ:
Първа инвестиционна банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG 26 FINV 915010BGN00P35
Основание за превода: „Участие в семинар 5.04.2019 г."

За повече информация:
Виктория Паунова, член на УС на НСНИ - тел.0889296918 и Ивайло Градев, член на УС на РС-Варна на НСНИ - тел. 0887208139
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички