Зареждам...
* РУСКА КАМЕРНА ФИЛХАРМОНИЯ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ ГОСТУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ*31 август 2017*21:00 ч.***БИЛЕТИТЕ ЗА МФФ „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ“ 2017 ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА!*НЕ ПРОПУСКАЙТЕ РОМАНТИЧНАТА КОМЕДИЯ НА ЕЛИНОР КОПОЛА „ПАРИЖ МОЖЕ ДА ПОЧАКА“ НА 26 АВГУСТ***
Статут МФФ. Акредитация на журналисти 2017
СТАТУТ
на
XXV МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ
 „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ”

      1. Международният филмов фестивал „Любовта е лудост” се организира от „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, и е регистриран с търговска марка в Патентното ведомство на Република България под номер 5374 от 6.02.1997 г.
      2. Организаторът изготвя и утвърждава бюджет за всяко предстоящо издание на фестивала, съобразен с програмната му рамка и определящ финансовите параметри, в срок до 31 януари на съответната година.
      3. Финансирането на фестивала става със собствени средства на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, и чрез набиране на спонсори, рекламодатели и дарения.
      4. XXV Международен филмов фестивал „Любовта е лудост” ще се проведе от 25 август до 3 септември 2017 г.
      5. Фестивалът  се провежда под патронажа на кмета на гр. Варна и със съдействието на Министерството на културата на Република България, Националния филмов център, Съюза на българските филмови дейци и др. организации.
      6. Всички дейности по организацията и реализирането на фестивала се извършват от служителите на „НДК – Конгресен център София” ЕАД – клон Варна.
      7. За изработване на художествената концепция на МФФ „Любовта е лудост” и извършване селекцията на филмите управителят на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, назначава художествен директор, който е и главен селекционер на фестивала.
      8. За оперативна дейност, свързана с реализацията на фестивала, „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, привлича доброволци. При необходимост по време на фестивала се назначава и допълнителен технически състав.
      9. Фестивалът има конкурсен характер.
    10. Фестивалната програма  има следните секции:
        - официална програма (международна конкурсна програма и специални събития);
       - панорама;
       - ретроспективна програма.
    11. Заявка за участие във фестивала могат да подават единствено режисьорите или продуцентите на даден филм. За участие в официалната програма на фестивала могат да бъдат предлагани само дългометражни игрални филми, произведени през последните две години, освен при специална покана от дирекцията на фестивала.
    12. Заявката за е безплатна и включва следната документация, която трябва да бъде изпратена на адреса на организатора на фестивала не по-късно от 31 май 2015 г. за участие в предварителната селекция, а именно:
      12.1. Форма за участие по образец;
      12.2. DVD с качествено копие на филма;
      13.3. Монтажен лист на английски и на оригиналния език на филма;
      12.4. Синопсис на филма;
      12.5. 4 снимки от филма.
    13. Селекцията на филмите за фестивала се извършва от неговия художествен директор и главен селекционер. Селекционираните филми ще бъдат обявени не по-късно от 31 юни 2017 ч.
    14. Копията на селекционираните филми във формат DCP, 35 мм., DVD или Blu-ray  трябва да са пристигнали на адреса на организатора на фестивала не по-късно от 15 август 2016 г.
    15. Изпращането на филмовите копия до адреса на организатора на фестивала е за сметка на собственика на копията, освен ако изрично не е договорено друго; в обратната посока - за сметка на организатора на фестивала, освен ако не е договорено друго. Разходите за съхранение и застраховка на копията, както и митническите такси са за сметка на организатора на фестивала.
    16. Всяко филмово копие трябва да е комплектовано с поне 2 плаката на филма
    17. Организаторът има право да прожектира всеки филм до два пъти в рамките на фестивала. Авторските права за показа на филмите са за сметка на собственика на копието, освен ако изрично не е договорено друго.
    18. Филмите, включени във фестивалната програма, се прожектират със субтитри или симултанен превод на български език.
    19. Международното жури на фестивала, състоящо се  от 5 члена, се избира от художествения директор на фестивала и се назначава със заповед на управителя на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна.
    20. Журито присъжда следните награди:
       20.1. Голямата награда „Златната Афродита”;
       20.2. Специална награда на журито;
       20.3. Награда за мъжка роля;
       20.4. Награда за женска роля.
    21. Голямата награда и специалната награда на журито се връчват на режисьора или продуцента на наградения филм, наградите за мъжка и женска роля – на изпълнителите. Наградените получават статуетка „Златната Афродита” и диплом. Наградите нямат парично покритие.
    22. Независимо от наградите на журито, по преценка на организатора на  фестивала, могат да бъдат присъждани и награди на други организации: Награда на Съюза на българските филмови дейци, Награда на секция „Критика” при Съюза на българските филмови дейци, Награда на публиката, Награда на факултета за масови комуникации при СУ „Климент Охридски” и др.
    23. Всеки филм, селекциониран за участие в официалната програма на фестивала, получава диплом.
    24. Поканата към филмите, гостите и журито за фестивала става с писмо, подписано от художествения директор на фестивала, и със заповед на управителя на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна. Поканата е лична и конкретна и не може да бъде преотстъпвана на друго лице или филм.
    25. Транспортните, дневните и хотелските разходи на журито и специалните гости на фестивала са за сметка на организатора на фестивала, освен ако не е договорено друго.
    26. Организаторът на фестивала поема за своя сметка дневните и хотелските разходи в гр. Варна по време на провеждането му на един представител (режисьор, продуцент, актьор или друго творческо лице) на всеки селекциониран за участие във фестивалната програма филм, освен ако изрично не е договорено друго.
    27. Изплащането на всички разходи във връзка с фестивала става със заповед на управителя на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна.
    28. Адресът на организатора на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост” е:

Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”
Фестивален и конгресен център - Варна
Бул. „Сливница” 2-6
9000 Варна
РБългария
Тел. +359 52 685 251;
Факс + 359 52 608 446;
E-mail: fk@mail.orbitel.bg

    29. При промяна  на политиката и тенденциите за провеждане на фестивала и при евентуални непредвидени случаи организаторът на фестивала може да прави изменения и допълнения в настоящия правилник.
    30. Настоящият правилник е валиден за двадесет и четвъртото издание на фестивала и се актуализира за всяко следващо негово издание.
 
 

                                                         Тошко Гяуров,управител
                                                            на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна


     Формуляр за участие в конкурсната програма можете да получите с изпратено запитване на E-mail: fk@mail.orbitel.bg 

**************************************************************************************************************************************

XXVМЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ“ 2017
ФОРМУЛЯР ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ


 

МЕДИА: …………………………………………………………………………………………………………………………………
1/ агенция, телевизия, 2/ ежедневник, 3/ радио, 4/ седмично издание,5/ месечно издание, 6/ интернет издание, 7/ друго
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:…………………………………………………………………………………………………………..…
АДРЕС:………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДЛЪЖНОСТ на АКРЕДИТИРАНИЯ:     1/ журналист,     2/ фотограф,      3/оператор
ИМЕ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ФАМИЛИЯ: …………………………………………………………………………………………………………………………..…
ТЕЛЕФОН: …………………………………………………………………………………………………………………………..….
E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ще излъча/публикувам следните видове материали за XXV МФФ „Любовта е лудост”:
1/ интервю, 2/ репортаж, 3/ информация, 4/ отзив, 5/ рецензия, 6/ други
Потвърждавам, че ще предоставя своите материали за XXV МФФ „Любовта е лудост” на дирекцията на фестивала.
 
Дата:
***********************
1. Формулярът за акредитация трябва да бъде придружен с официално писмо от медията или да бъде подписан от нейния ръководител и подпечатан.
2. МФФ „Любовта е лудост” си запазва правото да отхвърли дадена кандидатура за акредитация, включително в случаи на журналисти/медии, акредитирани на предишни издания, но с неизпълнени поети ангажименти за отразяване/изпращане на материали.
3. С предимство при издаването на акредитации се ползват медийните партньори на фестивала, гарантиращи неговото редовно отразяване.
 
4. Акредитацията осигурява достъп до прожекциите и пресконференциите по време на фестивала. Достъпът до всички останали фестивални събития е единствено с поименна индивидуална покана.
5. Формулярите за акредитация ще се приемат до 6 АВГУСТ 2017 г. включително, на e-mail: vfilipova@fccvarna.bg /сканиран екземпляр с подпис и печат/, както и на адрес: град Варна, бул. „Сливница” № 2, офис 107.
6. Одобрените за фестивала акредитации ще получат писмено потвърждение до 11 август 2017 г.  включително.
7. Акредитации след гореспоменатия срок ще бъдат издавани само по изключение и срещу заплащане на такса от 25 (двадесет и пет) лева.
8. Акредитациите са поименни.
9. Готовите акредитации ще бъдат раздавани при регистрацията за XXV МФФ „Любовта е лудост” , която започва от 14 часа на 25 август 2017 г.
За допълнителна информация: тел. 052/685 221, 052/685 251.
 
 


  

Лого: МФФ "Любовта е лудост". Всички права запазени.

МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички